ASBUILD TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Hòa mình vào không khí nhộn nhịp Tết cổ truyền và chuẩn bị cho hành trình “Ra Khơi” sắp tới, Công ty Cổ phần Xây dựng ASBUILD đã tổ chức lễ bảo vệ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đầy trang trọng và phấn khởi với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ quản lý cùng toàn thể nhân viên.

Nhận định năm 2023 sẽ đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn, Ban Lãnh Đạo đã chuẩn bị các kịch bản tương ứng với thị trường cùng với kỳ vọng doanh số 2023 tăng trường 100% so với năm 2022.

Toàn thể Cán bộ quản lý đã thẳng thắn chia sẻ thực trạng và trình bày kế hoạch hành động của Phòng Ban vì mục tiêu chung theo định hướng Ban lãnh đạo. Cùng không khí phấn khởi đó, Ban Lãnh đạo và toàn thể nhân viên đoàn kết, vững tin và một lòng quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2023 cùng nhau đưa ASBUILD phát triển vượt bậc.

“Ông Bùi Ngọc Hộp – Giám Đốc Khối Xây Lắp trình bày kế hoạch hành động cho Khối Xây lắp”

 “Ông Lê Ngọc Nhật – Giám Đốc Khối Cơ Điện trình bày kế hoạch hành động cho Khối Cơ điện”

“Ông Lý Trúc Tòng – Giám Đốc Dự Án trình bày kế hoạch hành động”

Cùng Cán bộ quản lý trình bày kế hoạch hành động cho Phòng Ban.

“Đồng hành và chia sẻ”, quà từ quý đối tác khách hàng cũng là “lộc” cho cán bộ nhân viên.