Dự án
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOÀN MỸ HỮU NGHỊ

Quy mô:

  • Số tầng nổi: 04

HạnG mục thực hiện:

  • TỔNG THẦU THI CÔNG

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ