NHÀ MÁY WEB – PRO

Quy mô: 50.000 m2

HạnG mục thực hiện:

  • NHÀ THẦU PHỤ KẾT CẤU, HOÀN THIỆN

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ