NHÀ MÁY VIỆT VƯƠNG 3, BẾN TRE

Quy mô: 63.400 m2

HạnG mục thực hiện:

  • NHÀ THẦU PHỤ KẾT CẤU – HOÀN THIỆN

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ