NHÀ MÁY BIA BARETT, HƯNG YÊN

Quy mô: 44.000 m2

HạnG mục thực hiện:

  • NHÀ THẦU PHỤ KẾT CẤU – HOÀN THIỆN

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ