TỔNG THẦU “ALL STEPS

Với vai trò tổng thầu All steps, chúng tôi đặc biệt phát huy được thế mạnh cung cấp đến khách hàng một giải pháp tổng thể bao gồm các khâu từ Thiết kế – Thủ tục pháp lý – Lập dự toán ngân sách – Triển khai thi công theo hướng “may đo” theo từng loại hình dự án khác nhau từ dân dụng (cao ốc văn phòng, căn hộ, trường học, bệnh viện…) đến công nghiệp (nhà xưởng chuyên dụng, nhà kho…).

NHÀ THẦU CHÍNH

Với vai trò Nhà thầu chính, ASBUILD sẽ phát huy tối đa vai trò đầu mối quản lý và điều phối các đơn vị liên quan nhằm đạt được mục tiêu chung của dự án.

MÔ HÌNH “NHÀ THẦU CHÍNH” MANG LẠI CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG GIÁ TRỊ:

Đầu mối trách nhiệm duy nhất

Chủ đầu tư chỉ quan tâm đến nhu cầu đặt ra và sản phẩm mang lại từ duy nhất một đơn vị – ASBUILD.

Tối ưu hóa giải pháp

Đưa ra giải pháp hợp lý bám sát nhu cầu khách hàng và khả thi trong thực tiễn và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Linh hoạt trong triển khai

Luôn có sự nhịp nhàng trong việc phối hợp triển khai dự án, quản lý được bao quát và chi tiết mọi nội dung, xử lý sâu sát mọi vấn đề phát sinh.

Tinh xảo trong chất lượng

Sản phẩm từ việc thi công luôn đáp ứng vượt trội những mong đợi ban đầu nhờ việc thấu hiểu sâu nhu cầu khách hàng.

THI CÔNG CƠ ĐIỆN

ASBUILD tổ chức một bộ phận chuyên trách vững chuyên môn về mảng Cơ – Điện – Lạnh, sẽ kết hợp bộ phận Hoàn thiện mang lại một sản phẩm hoản chỉnh tối ưu nhất.