Dự án
CAO ỐC VĂN PHÒNG 14-16 PHAN ĐĂNG LƯU, TP. HCM

Quy mô:

  • Số tháp: 01
  • Số hầm: 02
  • Số tầng nổi: 14

SCOPE OF WORK:

  • MAIN CONTRACTOR

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ