Dự án
NHÀ Ở BIỆT THỰ

Quy mô:

  • Số hầm: 01
  • Số tầng nổi: 04

HạnG mục thực hiện:

  • TỔNG THẦU THI CÔNG

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ