Dự án
CAO ỐC VĂN PHÒNG 14-16 PHAN ĐĂNG LƯU, TP. HCM

Quy mô:

  • Số tháp: 01
  • Số hầm: 02
  • Số tầng nổi: 14

HạnG mục thực hiện:

  • TỔNG THẦU
    XÂY DỰNG –  CƠ ĐIỆN

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ