CAO ỐC VĂN PHÒNG 477 LÊ HỒNG PHONG, TP.HCM

Quy mô:

  • Số tháp: 01
  • Số hầm: 02
  • Số tầng nổi: 06

HạnG mục thực hiện:

  • TỔNG THẦU ALL STEPS

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ