Bệnh Viện SẢN Hiếm Muộn Sài Gòn

Quy mô:

  • Số tháp: 01
  • Số hầm: 02
  • Số tầng nổi: 14

HạnG mục thực hiện:

  • TỔNG THẦU ALL STEPS

HÌNH ẢNH TIẾN ĐỘ

12. Thi công tam cấp

12. Thi công tam cấp

11. Hoàn thiện sơn nước mặt ngoài

11. Hoàn thiện sơn nước mặt ngoài

10. Công tác tô tường

10. Công tác tô tường

9. Dọn dẹp vệ sinh các tầng

9. Dọn dẹp vệ sinh các tầng

8. Tháo giàn giáo bao che

8. Tháo giàn giáo bao che

7. Lắp cầu thang thoát hiểm

7. Lắp cầu thang thoát hiểm

6. Lắp dựng hệ nhôm mặt dựng

6. Lắp dựng hệ nhôm mặt dựng

5. Kiểm định gondola 2

5. Kiểm định gondola 2

4. Sơn nước mặt ngoài

4. Sơn nước mặt ngoài

3. Lắp dựng thang thoát hiểm

3. Lắp dựng thang thoát hiểm

2. Kiểm tra kiểm định công tác lắp thang máy

2. Kiểm tra kiểm định công tác lắp thang máy

1. Bảo dưỡng tường xây

1. Bảo dưỡng tường xây

12. Thi công tam cấp 11. Hoàn thiện sơn nước mặt ngoài 10. Công tác tô tường 9. Dọn dẹp vệ sinh các tầng 8. Tháo giàn giáo bao che 7. Lắp cầu thang thoát hiểm 6. Lắp dựng hệ nhôm mặt dựng 5. Kiểm định gondola 2 4. Sơn nước mặt ngoài 3. Lắp dựng thang thoát hiểm 2. Kiểm tra kiểm định công tác lắp thang máy 1. Bảo dưỡng tường xây